CATALÀ

La segona edició del Fòrum Anual Edita arrenca al Saló de Cent de l’Ajuntament amb una conferència inaugural del flamant Premi Cervantes

Eduardo Mendoza: “No hi ha lluita de classes entre editor i autor”
 

“No hi ha lluita de classes entre editor i autor”, ha afirmat Eduardo Mendoza, flamant premi Cervantes, durant la inauguració de la segona edició del fòrum Edita Barcelona, ​​que ha arrencat aquest dimecres al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

La trobada, organitzada pel Gremi d’Editors de Catalunya i el Màster d’Edició de la Universitat Pompeu Fabra, té lloc a la capital catalana durant tres dies, del 5 al 7 de juliol, i es vertebra en tres eixos: l’àmbit hispanoamericà , la revolució del sector, i una potencial mirada cap a l’any 2030.

Eduardo Mendoza ha dedicat el seu discurs a repassar la seva trajectòria com a escriptor i de la relació que ha tingut al llarg dels anys amb els seus editors. En aquest sentit, ha volgut reconèixer la complicitat que sempre li ha unit amb Pere Gimferrer, amb qui sempre ha treballat a Seix Barral.

“Barcelona és una ciutat intensament literària”, ha defensat l’escriptor, que ha recordat que el propi Don Quixot visita una editorial durant el seu viatge a la capital catalana, al mateix capítol en el qual Cervantes es preocupa per la versió apòcrifa que s’estava difonent de les aventures del seu personatge.

“Només la tasca dels editors ha fet que les grans obres de la literatura ens hagin arribat gairebé d’una manera miraculosa”, ha insistit.

“La pirateria actua amb plena impunitat. L’escriptor sol estar aïllat, i l’editor sol ser l’únic que el protegeix”, sosté Mendoza, qui també ha volgut recordar al seu amic José Manuel Lara Bosch, editor de Planeta, mort en 2015.

Per la seva banda, Patrici Tixis, president del Gremi i un dels coordinadors del fòrum, al costat de Javier Aparicio Maydeu i Sergio Vila-Sanjuán, ha explicat que, malgrat el que es deia fa uns anys, la tecnologia s’ha convertit avui en un aliat, i no en l’enemic de l’edició.

Jaume Collboni, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, ​​ha afirmat durant l’acte d’inauguració que “el Fòrum Edita és un lloc privilegiat per a debatre, de forma global, els reptes del món del llibre”.

CASTELLANO

La segunda edición del Foro Anual Edita arranca en el Saló de Cent del Ayuntamiento con una conferencia inaugural del flamante Premio Cervantes

Eduardo Mendoza: “No hay lucha de clases entre editor y autor”

“No hay lucha de clases entre editor y autor”, ha afirmado Eduardo Mendoza, flamante Premio Cervantes, durante la inauguración de la segunda edición del foro Edita Barcelona, que ha arrancando este miércoles en el Saló de Cent del Ayuntamiento.

El encuentro, organizado por el Gremi d’Editors de Catalunya y el Máster de Edición de la Universitat Pompeu Fabra, tiene lugar en la capital catalana durante tres días, del 5 al 7 de julio, y se vertebra en tres ejes: el ámbito hispanoamericano, la revolución del sector, y una potencial mirada hacia el año 2030.

Eduardo Mendoza ha dedicado su discurso a repasar su trayectoria como escritor y a la relación que ha tenido a lo largo de los años con sus editores. En este sentido, ha querido reconocer la complicidad que siempre le ha unido con Pere Gimferrer, con quien siempre ha trabajado en Seix Barral.

“Barcelona es una ciudad intensamente literaria”, ha defendido el escritor, quien ha recordado que el propio Don Quijote visita una editorial durante su viaje a la capital catalana, en el mismo capítulo en el que Cervantes se preocupa por la versión apócrifa que se estaba difundiendo de las aventuras de su personaje.

“Solo la labor de los editores ha hecho que las grandes obras de la literatura nos hayan llegado casi de una forma milagrosa”, ha insistido.

“La piratería actúa con plena impunidad. El escritor suele estar aislado, y el editor suele ser el único que le protege”, sostiene Mendoza, quien también ha querido recordar a su amigo José Manuel Lara Bosch, editor de Planeta, fallecido en 2015.

Por su parte, Patrici Tixis, presidente del Gremi y uno de los coordinadores del foro, junto a Javier Aparicio Maydeu y Sergio Vila-Sanjuán, ha explicado que, pese a lo que se decía hace unos años, la tecnología se ha convertido hoy en un aliado, y no en el enemigo de la edición.

Jaume Collboni, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, ha afirmado durante el acto de inauguración que “el Foro Edita es un lugar privilegiado para debatir, de forma global, los retos del  mundo del libro”.